Równoważnik zasadowości 1l

Zwiększa całkowitą zasadowość i zapobiega wahaniom wartości pH. Zasadowość jest ważna, aby móc sprawdzić wartość pH.

SKU: WV00091

Downloadable documents