Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Administrator Danych wykorzystuje dane osobowe zebrane od Podmiotów Danych podczas korzystania przez nich ze strony internetowej.

Definicje

Administrator danych: Wellis Magyarország Zrt. (lokalizacja: Budaörsi út 31/C., 1118 Budapeszt, Węgry, numer rejestracyjny spółki: 01-10-048882, numer podatkowy: 25584864-2-43, telefon: 29/564-380, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Pan Zsolt Czafik CEO, DPO: Dr. Kinga Madocsai, [email protected])

Podmiot danych: każda konkretna osoba fizyczna zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania (bezpośrednio lub pośrednio) na podstawie danych osobowych.

Prawa Podmiotu Danych i inne ważne fakty

Administrator Danych zwraca uwagę Podmiotu Danych na następujące fakty:

Administrator Danych pragnie upewnić się, że wszystkie Podmioty Danych są w pełni świadome wszystkich swoich praw w zakresie ochrony danych. Każdy Podmiot Danych ma prawo do następujących praw:

Prawo dostępu: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo dostępu do tych danych osobowych.

Prawo do sprostowania: Podmiot danych ma prawo do uzyskania od Administratora danych bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą.

Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”): Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z podstaw określonych w art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, aby Administrator Danych przekazał zebrane dane innej organizacji lub bezpośrednio Osobie, której dane dotyczą, pod pewnymi warunkami.

Prawo do sprzeciwu: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Jeśli Podmiot danych chciałby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej:

a [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Or write to the Data Administrator:

Budaörsi út 31/C., 1118 Budapest, Hungary.

If the Data Subject wishes to file a complaint or if the Data Subject believes that the Data Controller has not addressed his or her concerns satisfactorily, the Data Subject may contact the National Data Protection and Freedom of Information Authority and request an investigation.

Email: [email protected]; [email protected]

Address: Falk Miksa str 9-11., H-1055 Budapest, Hungary
Post address: Pf.9., H-1363 Budapest, Hungary

www: http://www.naih.hu

W przypadku naruszenia prawa do prywatności osoba, której dane dotyczą, może wnieść pozew przeciwko administratorowi danych. Procedura sądowa będzie regulowana przez ustawę o ochronie danych oraz pierwszą księgę, rozdział trzeci, tytuł XII (sekcje 2:51 – 2:54) ustawy V z 2013 r. dotyczącej kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawne.

Bezpieczeństwo przetwarzania i ochrona danych: Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator danych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

Zarządzanie danymi na stronie internetowej

The following data management is relevant for the website users, but the Data Controller has other data management.

Zarządzanie danymi na potrzeby jednorazowego żądania informacji
Celpodstawa prawnaOsoby, których dane dotycząKategorie danychOkresŹródło
Dostarczanie odpowiednich informacji i kontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą.ZgodaKażda osoba fizyczna, która żąda informacji od Administratora DanychImię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonuUntil the purpose is achievedorin limitation period (5 yrs)Osoby, których dane dotyczą
Zarządzanie danymi w regularnym kontakcie
Na przykład kontakt z klientami
CelPodstawa prawnaOsoby, których dane dotycząOkresMetodaŹródło
Utrzymywanie kontaktu z podmiotem danych, odpowiadanie na pytania i prośbyZgoda lub umowa (RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) lub uzasadniony interesKażda osoba fizyczna, która pozostaje w kontakcie z Administratorem danychDo czasu otrzymania przez Administratora danych wniosku o anulowanie od osoby, której dane dotyczą, lub do czasu osiągnięcia celu, lub w okresie przedawnienia (5 lat), lub do czasu wygaśnięcia uzasadnionego interesu.elektronicznie i/lub papierowo, ręcznieData subjects
Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące oferty
CelPodstawa prawnaOsoby, których dane dotycząKategorie danychOkresŹródło
wysłanie oferty do osoby, której dane dotycząZgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODOkażda osoba fizyczna, która chce otrzymać ofertę od administratora danychZobacz formularzw okresie ważności ofertyOsoby, których dane dotyczą
Informacje o ochronie prywatności w biuletynie
CelPodstawa prawnaOsoby, których dane dotycząKategorie danychOkresŹródłoPrzetwarzający dane
wysyłanie newsletterów do osób, których dane dotyczą, informowanie osób, których dane dotyczą, o najnowszych produktach Administratora danych, nowościach, wydarzeniach, ofertach specjalnych itp.Consent, Article 6 (1) (a) of GDPRKażda osoba fizyczna, która subskrybuje newsletteryImię i nazwisko, adres e-mailDo czasu rezygnacji z subskrypcjiOsoby, których dane dotycząNazwa podmiotu przetwarzającego dane: Newgency Kommunikációs és Értékesítés-támogató Kft.Adres: 1133 Budapest, Pozsonyi út 48.Numer telefonu: +36 30 683 99 63Adres e-mail: [email protected]égzett Zadanie przetwarzania danych: wysyłanie newslettera, zapytania telefoniczne

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze w celu gromadzenia standardowych informacji dziennika internetowego i informacji o zachowaniu odwiedzających. Gdy Podmiot Danych odwiedza strony internetowe Administratora Danych, Administrator Danych może automatycznie zbierać informacje od Podmiotu Danych za pomocą plików cookie lub podobnej technologii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

W jaki sposób Administrator Danych wykorzystuje pliki cookie?

Administrator danych wykorzystuje pliki cookie na wiele sposobów, aby poprawić jakość korzystania z witryny, w tym:

  • Logowanie podmiotu danych
  • Understanding how Data Subject uses the website

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje Administrator danych?

Istnieje jednak wiele różnych rodzajów plików cookie, z których korzysta witryna:

  • Funkcjonalność – Administrator danych wykorzystuje te pliki cookie, aby rozpoznać osobę, której dane dotyczą, na stronie internetowej i zapamiętać jej wcześniej wybrane preferencje. Mogą one obejmować preferowany język osoby, której dane dotyczą, oraz lokalizację, w której się znajduje. Wykorzystywane są zarówno własne, jak i zewnętrzne pliki cookie.
  • Reklama – Administrator Danych wykorzystuje te pliki cookie do zbierania informacji o wizytach na stronie internetowej, przeglądanych treściach, linkach, z których korzystali Podmioty Danych, oraz informacji o ich przeglądarkach, urządzeniach i adresach IP.

Jak zarządzać plikami cookie

Osoby, których dane dotyczą, mogą ustawić swoje przeglądarki tak, aby nie akceptowały plików cookie, a przeglądarka informuje je, jak usunąć pliki cookie z komputera. Jednak w kilku przypadkach niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Polityki prywatności innych witryn internetowych

Witryna zawiera łącza do innych witryn internetowych. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie stron internetowych Administratora danych.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Administrator danych regularnie aktualizuje swoją politykę prywatności i umieszcza wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 24 maja 2023 r.

Wellis Magyarország Zrt.
Pan Zsolt Czafik Dyrektor Generalny